Protecția datelor personale

CARE DIRECT recunoaște importanța protecției datelor cu caracter personal ale vizitatorilor / utilizatorilor Babyspace și se oblige să protejeze datele personale ale acestora și să respecte prevederile aplicabile privind protecția datelor, atât la nivel național, pe teritoriul României, cât și la nivel european (EC 2016/679). Prin urmare, nu vor fi colectate informații cu privire la datele cu caracter personal ale vizitatorilor / utilizatorilor, cu excepția cazului în care acestea sunt furnizate în mod voluntar de către aceștia. Furnizarea de date cu caracter personal nu este necesară pentru navigarea pe site sau accesarea conținutului acestuia.

Datele vizitatorilor / utilizatorilor care sunt transferate automat pe serverul nostru web, în timp ce utilizatorii navighează pe site, cum ar fi furnizorul de internet, site-urile prin care utilizatorii au fost conectați la portalul Babyspace, paginile web pe care utilizatorii le vizitează pe site-ul nostru, adresa IP, nu sunt folosite pentru a identifica utilizatorii, ci doar în scop statistic, iar utilizatorii rămân anonimi.

Vizitatorul / utilizatorul va furniza datele personale numai dacă dorește să se înregistreze ca membru beneficiar al serviciilor Babyspace. În acest caz, vizitatorul / utilizatorul își exprimă acordul asupra faptului că toate informațiile furnizate către Babyspace sunt complete, corecte, adevărate, exacte și valide și că în cazul oricărei schimbări va informa Babyspace referitor la această modificare, astfel încât informațiile înregistrate să rămână complete, corecte, adevărate, exacte și valide.

Datele personale ale utilizatorului care trebuie să rămână complete sunt următoarele: numele utilizatorului, adresa de e-mail, parola și condiția utilizatorului: Vreau să rămân însărcinată, Sunt însărcinată, Data estimată a nașterii, Sunt mama, Data de naștere a copilului / copiilor, Sexul copilului / copiilor și precizarea Sunt tata.

Informațiile opționale pe care utilizatorul le poate furniza la înregistrare sunt: prenumele/numele soției / soțului, adresa, numărul de telefon fix sau numărul de mobil, data nașterii, naționalitate, starea civilă (căsătorit, divorțat etc), profesia, numele copilului, maternitatea în care s-a născut copilul etc. În plus, la înregistrare, utilizatorul își poate exprima acordul dacă dorește să primească newsletter Babyspace, prin e-mail, la adresa de indicată la înregistrare. Prin acceptarea termenilor și condițiilor Babyspace, utilizatorul își exprimă acceptul de primire de newslettere de la companiile partenere sau mesaje de promovare-informare prin SMS pe mobil sau prin intermediul telefonului fix, pentru informare referitoare la noi produse - servicii sau pentru primire prin poștă, la adresa indicată benevol, de pliante - vouchere de discount - eșantioane de produse Babyspace, CARE DIRECT sau companii partenere (MEGA, Interstar Chim, Henkel Romania, HIPP Romania, Coca-Cola Romania, Reckitt Benckiser Romania, Pharco Impex 93 SRL, Propeller Adds, TEVA Pharmaceuticals SRL, BAYER, GFK, IXY Retail SRL etc.) pentru sondaje și cercetări de piață și promovare de produsel și servicii ale companiilor afiliate.

O listă completă a companiilor partenere este postată pe site: www.caredirect.com/partners.aspx

Vizitatorul nu este obligat să completeze informațiile de mai sus cu datele sale personale, dar fără informațiile "obligatorii" menționate mai sus, el nu se poate înregistra în calitate de membru, în schimb are dreptul de a naviga pe site, fără a putea să interacționeze, adică beneficiază de drepturile și posibilitățile vizitatorilor simpli și nu ale utilizatorilor înregistrați. În cazul newsletterelor, în situația în care utilizatorul nu mai dorește să le primească, poate opta pentru ștergerea datelor sale doar de la acest serviciu. Dacă utilizatorul dorește să oprească total sau partial comunicarea de marketing, trebuie doar să trimită un e-mail la unsubscribe@babyspace.gr și să-și exprime această dorință.

La înregistrarea în Babyspace, utilizatorul consimte ca datele sale personale să fie utilizate de CARE DIRECT ca fiind responsabilă pentru prelucrarea lor prin mijloace automate sau de către orice altă persoană desemnată de CARE DIRECT prin voința și în contul său. Datele furnizate de vizitator / utilizator în Babyspace se păstrează într-o bază de date pe un server și vor fi prelucrate cu scopul unic de a furniza servicii utilizatorilor și în special pentru a le furniza materiale adaptate intereselor și preferințelor lor, așa cum rezultă din informațiile comunicate de către utilizatori și, în general, pentru sprijinirea, promovarea și executarea relației Babyspace cu aceștia.

Metode de analiză sunt utilizate pentru ca interesele vizitatorilor / utilizatorilor să fie clarificate, cum ar fi crearea de profiluri. Datele colectate de către CARE DIRECT S.A. sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care vizitatorul / utilizatorul și-a dat consimțământul, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. CARE DIRECT S.A. va procesa datele personale ale utilizatorului în baza consimțământului său prealabil pentru scopul menționat mai sus, până când utilizatorul își va retrage consimțământul sau se opune prelucrării.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea oricăror operațiuni de prelucrare efectuate pe baza acestuia, anterior revocării lui. Datele utilizatorului vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopului menționat mai sus. Destinatarii acestor date vor fi exclusiv companiile noastre partenere și furnizorii noștri, care sunt în legatură contractuală cu firma noastră, iar lista cu acestea o puteți vedea pe site-ul nostru www.caredirect.com/partners.aspx. Datele pot fi transmise țărilor din afara Uniunii Europene.

CARE DIRECT S.A. a depus eforturi semnificative pentru a lua toate măsurile de precauție pentru păstrarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal și pentru prevenirea denaturării, distrugerii și accesării acestora de către terți neautorizați. Cu toate acestea, compania nu poate controla riscurile asociate cu funcționarea internetului și, prin urmare, atrage atenția asupra potențialelor riscuri asociate cu utilizarea și funcționarea acestuia.

Cu toate acestea, deoarece este posibil ca terțe persoane neautorizate să aibă acces la mesajele trimise prin intermediul internetului către utilizatori, li se recomandă să nu trimită prin e-mail informațiile pe care doresc să le păstreze secrete.

Membrii rămân exclusiv responsabili pentru toate acțiunile făcute sub parola personală, numele de utilizator și, în general, în contul lor. Membrii sunt de acord să notifice în mod direct Babyspace pentru orice utilizare neautorizată a contului lor și orice încălcare realizată sau probabilă a securității. În plus, membrii sunt responsabili exclusiv pentru utilizarea atentă a contului lor la finalul fiecărei utilizări. Babyspace nu va fi responsabil pentru eventuale daune sau vătămări provocate de nerespectarea de către membrii a acestei clauze.

Utilizatorii care au creat un cont pe site au capacitatea de a accesa sau de a corecta informațiile personale conectându-se la contul lor cu e-mailul și parola pe care le-au stabilit atunci când și-au creat contul.

Utilizatorii înregistrați – precum și orice persoană care furnizează datele personale pe site-ul Babyspace – au dreptul să ceară și să primească de la CARE DIRECT următoarele informații: a) toate datele cu caracter personal care îi privesc; b) scopul prelucrării și beneficiarii; c) corectarea datelor păstrate în cont, precum și dreptul la orice obiecții privind datele lor personale. Utilizatorii înregistrați au dreptul să solicite în orice moment și în mod gratuit ștergerea datelor lor prin trimiterea unui e-mail la unsubscribe@babyspace.uk.com, specificând dacă doresc ca datele lor să fie șterse din baza de date a website-ul sau dacă doresc pur și simplu să nu primească notificări de marketing pe care le-au acceptat inițial.

În același timp, aceștia au dreptul la portabilitatea datelor și au dreptul să depună o plângere în orice moment la autoritatea de supraveghere.

Comunicarea datelor personale de către utilizatorii Babyspace în modul descris mai sus este considerată acceptare a termenilor de utilizare a acestor date în conformitate cu acești termeni. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu utilizarea datelor sale cu caracter personal menționate mai sus, acesta nu trebuie să completeze câmpurile respective.


PARTENERI